FONDA ESCOLAR

FECHA: 14 Septiembre

HORARIO: 11:00 horas

ACTIVIDAD: FONDA ESCOLAR

DESCRIPCIÓN / LUGAR: LICEO MARIA AURORA GUÍÑEZ RAMÍREZ

DEPTO. O PROGRAMA RESPONSABLE: LICEO MARIA AURORA GUÍÑEZ RAMÍREZ

ACTIVIDAD HISTORIA VIVA

FECHA: 11 Septiembre

HORARIO: 11:00 horas

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD HISTORIA VIVA

DESCRIPCIÓN / LUGAR: LICEO MARIA AURORA GUÍÑEZ RAMÍREZ

DEPTO. O PROGRAMA RESPONSABLE: LICEO MARIA AURORA GUÍÑEZ RAMÍREZ